English

Animalistic linguistics! Top 3 expressions to make your language go animal!

It is said that animals and humans have a lot more in common than we think, and sometimes these similarities are reflected in our everyday speech. Have you ever stopped to think why the hardworking student is referred to as an eager beaver or why a booklover is called a bookworm? Below you’ll find three expressions that will help you to add an animal touch to your speech!

Read more
Suomi

Eläimellistä menoa! Kolme vertauskuvaa eläimelliseen kielenkäyttöön!

Usein kuulee sanottavan, että ihmisillä ja eläimillä on enemmän yhteistä kuin voisi luulla. Toisinaan tämä heijastuu myös jokapäiväiseen kielenkäyttöömme. Oletko koskaan miettinyt miksi ahkeraa oppilasta kutsutaan työmyyräksi tai miksi kirjojen suurkuluttajaa kuvaillaan lukutoukaksi? Alle on kerätty kolme ilmaisua, joiden avulla voit eläimellistää puhettasi!

Read more