English

By my tail!

The language of the Moomins is a wonderful linguistic gem originally created in Swedish by the real Moominmamma: author Tove Jansson. This year we celebrate that 100 years have passed since her birth in 1914. In Finland and all around the world, this is commemorated all year long. #Here# you can read more about the special events taking place. Lexiophiles’ contribution to this celebration will of course be language-related, looking at 3 interesting features regarding the language of the Moomins, namely idiomatic expressions, made-up languages and character names:

Read more
Svenska

Vid min svans!

Mumintrollens språk är en underbar språklig pärla vars orginal faktiskt är svenska och skapat av den riktiga muminmamman: författaren Tove Jansson . I år firar vi att det är 100 år sedan hennes födelse 1914. I Finland och runt om i världen uppmärksammas detta under hela året. #Här# kan du läsa mer om vad som ordnas. Lexiophiles’ bidrag till detta firande är naturligtvis språkrelaterat och här presenteras 3 intressanta drag gällande Mumintrollens språk, nämligen idiomatiska uttryck, påhittade språk och namn på figurer:

Read more