ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ

Γενικά μιλώντας, οι ομιλητές Ευρωπαϊκών γλωσσών αντιμετωπίζουν και εκφράζουν το χρόνο ως μια μακρουλή οριζόντια γραμμή. Τα λεπτά, οι ώρες, οι μέρες και οι εβδομάδες κυλούν αμείλικτα από το μέλλον, στο παρόν και προς το παρελθόν. Αυτή η γραμμική ροή του χρόνου έχει ως ζωντανό παράδειγμα τις εκφράσεις όπως «πάω μπροστά/πίσω στο χρόνο» και «το παρελθόν μας είναι πίσω μας και το μέλλον μπροστά μας.» Την ίδια στιγμή, ακόμη και αν αυτή η γραμμική έννοια του χρόνου παρατηρείται σε όλες τις γλώσσες τις Ευρώπης, υπάρχουν λεπτές διάφορες οι οποίες μπορούν να παρατηρηθούν μεταξύ τους.

Για ένα καλό παράδειγμα μπορούμε να αναφερθούμε στην ποσότητα χρόνου που περνά σε μια καθορισμένη περίσταση. Τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ολλανδικά χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως «a long time»/ «longtemps»/ «lange tijd» που προσδίδουν το χωρικό χαρακτηριστικό της απόστασης στο χρόνο. Την ίδια στιγμή, οι ομιλητές των Ισπανικών, Ιταλικών και Ελληνικών θα έβρισκαν την ως έχει μετάφραση παράξενη και θα προτιμούσαν να πουν «mucho tiempo» / «tanto tempo»/ «πολύ καιρό» που εκφράζουν τον χρόνο ως ένα στοιχείο του οποίου μπορούμε να μετρήσουμε την ποσότητα.

Μια πιο γκρίζα ζώνη είναι αυτής της αντίληψης του χρόνου ως ένα πολύτιμο άλλα φθαρτό αγαθό. Στα αγγλικά, για παράδειγμα, ο χρόνος είναι ένας  σημαντικός πόρος που μπορούμε να ξοδέψουμε παραγωγικά, ή να σπαταλήσουμε κάνοντας τίποτα. Στα ισπανικά και τα ιταλικά ο χρόνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάτι ή να αφιερωθεί σε κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα αλλά και να χαθεί  «perder el tiempo». Οι φυσικοί ομιλητές των ελληνικών συχνά μιλούν για την δαπάνη ή σπατάλη του χρόνου τους προς μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Τελικά, η ενδιαφέρουσα ερώτηση τίθεται σε μας, αν μπορούν αυτές οι μικρές γλωσσολογικές διαφορές στην έκφραση να έχουν επιδράσεις στο πως αντιλαμβανόμαστε το χρόνο ως φυσικοί ομιλητές των γλωσσών.

Πώς εκφράζεται ο χρόνος στην γλώσσα σας; Αφήστε τα σχόλια σας κάτω.

banner_gr

 [English]

You might also like: