ความเชื่อแบบไทยๆ ตอนที่ 1

คนไทยอยู่กับความเชื่อโชคลางมาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นความเชื่อที่เชื่อมโยงกับทุกด้านของชีวิต จากการหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่งงาน อาหารที่ควรกิน ไปจนถึงบทลงโทษหลังความตายของการทำผิดแต่ละครั้ง  สิ่งเหล่านี้เกิดจากการปรุงแต่งของหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งศาสนา สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยเราจะมาทบทวนบางความเชื่อที่ดูจะประหลาดและได้ผลจากประเทศไทยกัน

EnTh_Thai Superstitions part 1_intext1

เปรต คือผีรูปร่างสูงใหญ่ที่มีปากขนาดเล็กไม่สมส่วน… โดยตามความเชื่อของชาวบ้าน หากใครทำตัวไม่ดี หรือไม่เคารพบิดามารดา เมื่อตายไปพวกเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดลักษณะนี้ นอกจากนี้ “เปรต” นั้นก็เป็นผู้ที่หิวโซอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากปากที่เล็กมากทำให้ไม่สามารถกินอาหารได้อิ่มเพียงพอ โดยความเชื่อนี้ใช้เพื่อเป็นสิ่งขัดขวางไม่ให้เด็กๆออกนอกลู่นอกทาง เพราะคนไทยให้ความเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่า และให้ความสำคัญสูงสุดต่อบิดามารดาของพวกเขาด้วย

EnTh_Thai Superstitions part 1_intext2

หญิงโสดไม่ควรร้องเพลงขณะทำกับข้าวไม่อย่างนั้นจะได้แฟนแก่ โดยในความเป็นจริงนั้น ความเชื่อที่ฝังแน่นนี้ มีต้นกำเนิดมาจากความจำเป็นในชีวิตประจำวัน จุดประสงค์นั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายจากการร้องเพลงไปปนเปื้อนอาหารที่พวกเธอกำลังทำอยู่ และความเชื่อนี้ได้ค่อยๆเปลี่ยนไปใช้กับทั้งสองเพศอย่างช้าๆ เนื่องจากเราเคลื่อนเข้าสู่สังคมแห่งความเสมอภาคมากขึ้น

โปรดติดตามความเชื่ออื่นๆในตอนที่ 2!

banner_th

[English]

You might also like: