Co oči nevidí, srdce nebolí

V každém jazyku existují, většinou jim všichni rozumí a tradují se v nezměněné formě z generace na generaci. Často jsou rýmovaná, protože díky tomu si je snáz zapamatujeme. Řeč je o příslovích. Často nám připomínají nezměnitelné pravdy lidského života a učí nás správně se rozhodovat. Jejich studnice je takřka nevyčerpatelná a je zajímavé, že ačkoli se v každém jazyce slova liší, význam přísloví je často úplně stejný.

I v češtině samozřejmě exituje mnoho přílosloví. Některá z nich jsou zašifrovaná v následující tabulce, kterou vytvořili hraví Češi z týmu TMOU. Zkus přiřadit obrázek ke správnému přísloví. A pokud znáš další anglické ekvivalenty, můžeš je sdílet k komentářích.

1
Lež má krátké nohy. (A lie has short legs.)
anglický ekvivalent: A lie has no legs.

2
Mluviti stříbro, mlčeti zlato. (To speak silver, to be quiet golden.)
anglický ekvivalent: Speech is silver, silence is golden.

3
Kam čert nemůže, tam nastrčí ženskou. (Where the devil can’t entry, there he puts the woman.)
anglický ekvivalent: ???

4
Mezi slepými je jednooký králem. (In the land of the blind the one-eyed man is king.)
anglický ekvivalent: In the land of the blind the one-eyed man is king.

5
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. You walk so long with a jar for water, until the handle breaks off.
anglický ekvivalent: ???

6
Ráno moudřejší večera. The morning is wiser than the evening.
anglický ekvivalent: Let’s sleep on it.

7
Láska i hory přenáší. (Love can move mountains.)
Anglický ekvivalent: Love can move mountains.

8
Bez peněz do hospody nelez. Don’t go to the pub without money.
anglický ekvivalent: No money no funny. No money no fun.

9
Darovanému koni na zuby nehleď. (Don’t look a gift horse at the teeth.)
anglický ekvivalent: Don’t look a gift horse in the mouth.

10
Tichá voda břehy mele. Still waters wash out banks.
anglický ekvivalent: Still waters run deep.

11
Po bitvě je každý generál. After a battle, everyone is a general.
anglický ekvivalent: It’s easy to be wise after the event. Monday morning quarterback.

12
Stokrát nic umoří vola. doslovný překlad: A hundred times nothing can torture the ox to death.
anglický ekvivalent: ???

13
Sytý hladovému nevěří. (doslovný překlad: The satiated doesn’t believe the starving one.)
anglický ekvivalent: ???

14
Co oči nevidí, to srdce nebolí. What the eye doesn’t see the heart doesn’t crave for.
anglický ekvivalent: Out of sight out of mind.

15
Když se dva perou, třetí se směje. If two fight, the third one laughs.
anglický ekvivalent: Two dogs fight for a bone, and a third runs away with it.

16
Ranní ptáče dál doskáče. Early bird hops further.
anglický ekvivalent: Early to bed early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. The early bird gets the warm. Early bird catches the worm.

17
Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. (Sing the song of your breadwinner.)
anglický ekvivalent: He who pays the piper calls the tune.

[English]

You might also like: