Domluvíte se v Česku anglicky?

Domluvíš se v Česku anglicky nebo je třeba před výletem do Prahy začít drtit češtinu? Jak je to vlastně v Česku s jazykovým vzděláváním?

V českých školách se povinně začíná s výukou prvního cizího jazyka v osmi letech, tj. ve třetí třídě základní školy. Není ale výjimkou, že se děti učí první cizí slovíčka už ve školce, tj. kolem 4 let věku. Na rozdíl od některých států EU není jazyk předem určen, ale většinou je nabízena angličtina.

Na druhém stupni základní školy je alespoň jeden cizí jazyk povinný, stejně jako v ostatních státech EU. Na gymnáziích jsou povinné dva cizí jazyky. Na odborných středních školách se dvě třetiny studentů učí jeden cizí jazyk a pouze jedna třetina dva.

Celkově se ale dá říci, že cizí jazyk se učí stále více dětí a mladých lidí. Tímto cizím jazykem je především angličtina – na základních školách se ji učí 87 % žáků, na gymnáziích 100 % a na odborných středních školách 74 % žáků. Druhým cizím jazykem bývá většinou němčina, jejíž oblíbenost ale dohání módní španělština a francouzština.

Podle čísel to tedy skoro vypadá, že v Česku umí anglicky skoro každý. Ale úroveň výuky jazyků se na různých školách samozřejmě liší, a proto je dobře, že existují organizace, které se snaží podporovat kvalitní výuku angličtiny. Jednou z nich je i Prague Post Endowment Fund (PPEF). Posláním tohoto nadačního fondu je zvyšovat kvalitu výuky anglického jazyka na základních a středních školách v České republice.

PPEF pořádá semináře a workshopy pro učitele, které byly roku 2011 akreditovány ministerstvem školství ČR. Už čtvrtý rok pořádá ve spolupráci s U. S. Embassy soutěž o nejlepšího učitele angličtiny, aby ocenil a poukázal na ty učitele angličtiny, kteří přirozeně motivují své studenty ke studiu, používají nových metod výuky, věnují studentům nadstandardní péči a učí je aktivně používat cizí jazyk v globalizovaném světě. Učitelé jsou nominováni svými studenty, kolegy, řediteli škol i rodiči studentů. Na stránkách PPEF dále najdete užitečné odkazy jak pro studenty, tak pro učitele angličtiny. Dobrou jazykovou inspirací mohou být i anglické noviny o České republice – týdeník The Prague Post, který je s PPEF spřízněn.

Jak ses učil/a anglicky ty? Nominoval/a bys svého učitele na učitele roku? Čteš pravidelně noviny v angličtině? Poděl se o svoje zkušenosti v komentářích!

22. 03. 2012 Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-049/EN/KS-SF-10-049-EN.PDF

[English]

You might also like: