Nauč se lépe vyjadřovat a buď vtipnější!

Chceš se umět lépe vyjadřovat? Být zajímavější a vtipnější? Pro obohacení slovní zásoby jsou výborným pomocníkem přirovnání. Na rozdíl od přísloví se dají gramaticky upravovat a včleňovat do vlastních vět.

Kromě nových asociací v mateřském jazyce ti přirovnání mohou pomoci pochopit kulturu nebo historii země, jejíž jazyk se teprve učíš.

A to nejlepší na závěr – iniciativě se meze nekladou. Každý můře vymýšlet nová neotřelá přirovnání a bavit tak svoje okolí!

Na ukázku několik přirovnání, která se vžila v češtině. Mnoho z nich se vztahuje ke zvířatům, protože Česko bylo v minulosti zemědělská země.

Přídavná jména

silný jako kůň – as strong as a horse

mlsná jako koza – as picky as a goat (English equivalent: to have a sweet tooth)

slabý jako komár – as weak as a moskito

pilný jako včelka – as hardworking as a bee

čilý jako rybička – as active as a small fish

zdravý jako rybička – as heathy as a small fish (English equivalent: as fit as a fiddle, as sound as a bell, in the ping)

sladký jako cumel – sweet as a dummy (English equivalent: as sweet as sugar)
fish)

chytrý jako liška – as smart as a fox

bystrý jako rys – as bright as a lynx

černý jako bota, uhel, noc havran – as black as a shoe, coal, night, rook (English equivalent: as black as one’s hat)

hluchý jako poleno – as deaf as a log (English equivalent: as deaf as a post)

Slovesa

pracovat jako drak, jezdit jako drak – to work as a dragon, to drive as a dragon

pít jako duha – to drink as a rainbow (English equivalent: to drink like a fish)

mlčet jako ryba – to be quiet as a fish (English equivalent: maintain a stony silence, shut up like a clam)

rozumět něčemu jako koza petrželi – to understand sth. as a goat understands parsley (English equivalent: to not know the first thing about sth., to not know chalk from cheese)

koukat jako když ti ulítly včely – to look as if your bees have flown away

dočkat času jako husa klasu – to be patient as a goose who is waiting for a cob (English equivalent: Everything comes to him who waits.)

spát jako dudek – to sleep as a hoopoe (English equivalent: to sleep like a log)

čumět jako tele na nový vrata – to gap like a calf on new door (English equivalent: to be gaping like a fish)

slézat se jako švábi na pivo – to be gathering like cockroaches to the beer (English equivalent: to be gathering slowly)

růst jako houby po dešti, růst jako z vody – to grow like mushrooms after the rain, to grow up like from the water (English equivalent: to spring up like mushroom, to be growing like a weed)

Přečti si i další články o českých a anglických přirovnáních, např. zde (česky) a podívej se na www.anglictina-on-line.cz, kde najdeš spoustu užitečných informací o angličtině.

Znáš anglická přirovnání, která vyjadřují jinými slovy totéž? Poděl se o ně v komentářích!

[English]

You might also like: