Proč Češi nemají moře

Letmý pohled na mapu Evropy prozradí, že Češi si mohou o moři nechat jen zdát. Naše země je kopcovitá a místo jezer a moře u nás najdete spíš pramínky řek, které se až v sousedních zemích vlévají do veletoků a potom do moří. Člověk ale už je takový – vždycky by nejradši měl to, co nemá. A tak Češi o prázdninách hromadně prchají na dovolenou na zahraniční pláže. Dřív se jezdilo do Bulharska, nyní je českým prázdninovým rájem Chorvatsko. Romantické skalnaté pláže, čistá slaná voda, teplo tak akorát. “Proč jen nemáme moře i doma?” napadne leckoho, když smývá poslední krystalky soli a balí si kufry na návrat domů do vnitrozemí. A možná byste uslyšeli i postesknutí “Proč ten praotec Čech nešel ještě kousek dál?”

Praotec Čech je v českých pověstech někdo jako Mojžíš v Bibli. Ve starých kronikách je popisován jako muž, který se svým kmenem odchází ze své země Charvátska ze strachu před odplatou za vraždu, aby našel zaslíbenou zemi. O tom, kde je Čechův “Egypt” se neví – možná je to Balkánský poloostrov, možná je to kraj za řekou Vislou. Zaslíbenou zemí je kraj kolem Labe. Když tam kmen Čechů dorazil, rozhodl se zůstat: “To jest ona, to jest ona země, kterou jsem vám – jak se pamatuji – častokráte sliboval, země nikomu nepoddaná, zvěře a ptactva plná, sladkým medem a mlékem vlhnoucí, a jak sami pozorujete, podnebím k obývání příjemná. Když se praotec zeptal, jak by se měla jejich nová vlast jmenovat, dostalo se mu odpovědi: „Poněvadž ty, otče, sloveš Čech, kde najdeme lepší nebo vhodnější jméno, než aby i země slula Čechy?“

Mladší kronikáři a spisovatelé doplňují tento příběh o mnoho detailů – praotec Čech prý měl bratra Lecha, který se svou rodinou pokračovat dále na sever a založil Polsko. Památná řeč o zemi mlékem a strdím oplývající prý měla být pronesena na hoře Říp. Najdeme u nich i několik vysvětlení, proč se Čechám říká Bohemia – možná je odvozena od “země Bohem zaslíbené”, možná od keltského kmene “Bojů”, kteří obývali českou kotlinu dávno před naším letopočtem. Kdo ví?
Nicméně abychom se vrátili k nenaplněné touze Čechů po moři. Češi rádi viní praotce Čecha, že se mu nechtělo jít dál, a oni proto musí na dovolenou u moře jezdit do zahraničí. Já osobně si ale myslím, že je dobře, že zůstal u Řípu. Protože kdo ví, jestli by nedošel třeba až k Severnímu ledovému oceánu 😉

Zdroj:

http://hora-rip.cz/praotec-cech.php

http://cs.wikipedia.org/wiki/O_%C4%8Cechovi

http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=296707&mcp=7604&author=H%C3%A1jek+z+Libo%C4%8Dan_V%C3%A1clav&s=jpg

[English]

You might also like: