Znakový jazyk: 5 věcí, které jste pravděpodobně nevěděli

My, jazykoví šprti a šílenci, kteří pro vás píšeme Lexiophiles, už jsme pokryli spoustu témat o jazycích dohromady i zvlášť, dokonce jsme některé z nich i porovnávali, našli jsme pro vás ty nejjednodušší i nejsložitější na učení, dokonce jsme si i postěžovali na pár věcí, které nemáme rádi. Už jsme se probírali tématy jako je řeč těla a dokonce i znaky. Na jedno téma ale ještě řeč nepřišla: na znakový jazyk. Dali jsme pro vás dohromady pár otázek, které jste se nejspíš chtěli někdy zeptat, a odpovědí na ně.

1) Je znakový jazyk vážně jazyk?
Samozřejmě. Má veškeré znaky, které jazyky vykazují, jako například gramatiku a syntax. Nepoužívají se v něm zvukové signály, ale pohyby rukou, výrazy obličeje a pohyby horní poloviny těla.
Znakový jazyk má také velmi málo společného se svým mluveným “protějškem”. Je velký rozdíl mezi českým znakovým jazykem a znakovanou češtinou! Znakovaná čeština je uměle vytvořený systém, který využívá gramatiku češtiny mluvené (která je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována) a je tak proto často pro neslyšící nesrozumitelná. Struktura vět i gramatická pravidla jsou pro znakový jazyk úplně jiná, než pro jazyk mluvený. Pokud rozumíte anglicky, přečtěte si skvělý článek (http://mentalfloss.com/article/12964/why-do-sign-language-interpreters-look-so-animated) a zaměřte se na přibližné překlady amerického znakového jazyka do angličtiny.
Je pravda, že znakové jazyky jsou více ikonické než jazyky mluvené, ale to neznamená, že jsou jednoduše srozumitelné!

2) Je znakový jazyk univerzální?
Ne, každá země má svůj vlastní znakový jazyk. Znakové jazyky toho mají s mluvenými málo společného. Například britská a americká angličtina jsou jen dvě varianty jednoho mluveného jazyka, angličtiny, oproti tomu britský a americký znakový jazyk jsou dva naprosto rozdílné jazyky s rozdílnými znaky a s mluvčími, kteří si navzájem nerozumí. Americký znakový jazyk má dokonce daleko blíže k francouzskému znakovému jazyku, než k tomu britskému.

3) Proč tedy není nějaký mezinárodní znakový jazyk?
Znakový jazyk není umělý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je to živý jazyk skupiny lidí, který se vyvíjel naprosto přirozeně, jako každý jiný (i mluvený) jazyk. Byly pokusy o zavedení mezinárodního znakového jazyka, vyjadřovací schopnosti jsou v něm ovšem velmi limitované a ne každý neslyšící jej ovládá.

4) Vztahují se poruchy jazykových schopností i na schopnost naučit se znakový jazyk?
To záleží na situaci, ale obecně znamená jazyková porucha problém s komunikací a s vyjadřováním myšlenek, což ovlivňuje nejen jazyk nejen v mluvené, ale i psané a znakované formě.

5) Může mít někdo znakový jazyk jako jazyk mateřský?
Samozřejmě! V poslední době se rozmáhá tzv. znakování miminek, tedy komunikace pomocí znaků s miminky ještě předtím, než se naučí mluvit. Znakování s miminky není jen pro děti s poruchou sluchu, ale snaží se překlenout mezeru mezi dobou, kdy dítě komunikovat chce, ale ještě nemůže. V podstatě je pak tento znakový jazyk prvním jazykem, který se dítě naučí. Děti pak samozřejmě tento systém komunikace zapomenou, až jsou schopny tvořit slova a produkovat srozumitelná slova. Pro neslyšící je ale znakový jazyk jejich první jazyk, tedy jazyk mateřský.

Máte nějaké zkušenosti se znakovými jazyky? Chtěli byste se český znakový jazyk naučit? Napište nám komentář!

[English]

You might also like: