5 fine egenskaber ved det danske sprog

Dansk er et lille sprog. Med kun lidt over 5,5 million mennesker med dansk som modersmål, kan man dårligt kalde dansk for et verdenssprog på lige fod med spansk eller kinesisk, og desuden taler de fleste danskere flydende engelsk. Så hvorfor lære dansk? Bortset fra øl, smukke piger og den umiddelbare velvilje du vil opleve fra danskerne så snart du kan bestille en kop kaffe på dansk, skal du lære dansk fordi… det er et spændende sprog! Lad mig uddybe ved at fortælle dig om 5 særlige egenskaber ved det danske sprog:

1. Ifølge lingvisten Nina Grønnum har dansk ikke mindre end 16 forskellige vokallyde, hvoraf de fleste både kan være lange eller korte – alt i alt næsten 40 forskellige vokallyde. På baggrund af Grønnums forskning har wikipedia udarbejdet denne tabel som viser hvordan det ortografiske a i ”kat”, ”barn” og ”tak” udtales forskelligt.

2. Udover dette uhyrlige antal vokaler har dansk et andet fonologisk særpræg kaldet stød. Stød er en slags creaky voice eller glottalt stop som optræder i trykstærke stavelser i forbindelse med lange vokaler og stemt udlyd. Hvis dit mål her i livet er at narre danskere til at tro du er en af dem, så giv den gas med stød og den er hjemme. Stød er det eneste der adskiller bønder fra bønner, hund fra hun og viser (som verbum) og viser (på et ur).

3. Dansk er et af de få sprog i verden, der gør brug af det pulmonisk ingressive ”ja”, som til tider bruges i stedet for det egressive ”ja”. Dette lydklip giver et udmærket billede af fænomenet (selvom taleren egentlig er nordmand, men mon ikke det går). Denne lyd produceres ved at ånde luft ind, lidt ligesom et omvendt [h].

4. Det er muligt at danne uhyggeligt lange verbalkonstruktioner på dansk, såsom ”skulle have været blevet spurgt” – 5 verbalformer, vær så god.

5. Du vil i fremtiden være det lysende midtpunkt ved samtlige familiesammenkomster når du imponerer onkler og tanter med fantastiske fraser som ”skinneskidtskraberrenseriassistentaspirant” (i ét ord), ”fem flade flødeboller på et fladt flødebollefad” og den ultimative evergreen ”rødgrød med fløde”.

Så hvad venter du på? Klik over på bab.las danske ordbog og få et forspring allerede i dag!

[English]

You might also like: