Går sprog og nationer hånd i hånd?

“Et sprog er en dialekt med en hær og en flåde” er et citat taget fra en af lingvisten Max Weinreichs (1894-1969) forelæsninger, og et der ofte bliver nævnt, når akademikere og deslige diskuterer hvordan et sprog skal defineres. Citatets pointe er, at et sprog ikke kan defineres alene udfra dets leksikalske og grammatiske egenskaber, eller en tilhørende kulturarv, men snarere på baggrund af territorial og politisk indflydelse.

Max Weinreich forskede i jiddisch og citatet blev oprindelig ytret med henblik på at argumentere imod jiddischs status som selvstændigt sprog. Tværtimod mente man, at jiddisch burde betragtes som en tysk dialekt, fordi et land ved navn ”Jiddistan” aldrig har været (og måske heller aldrig bliver) en realitet. Man kan sige, at jiddisch er et sprog uden en nation.

På den anden side har vi også forskellige sprog, der er så ens, at talerne indbyrdes kan kommunikere med hinanden uden (alt for store) problemer. Dansk, Svensk og Norsk er alle nordgermanske sprog og selvom der er nogle forskelle i ordforråd og, ikke mindst, udtale, er det stadig muligt for en dansker at købe en kop kaffe i Sverige, for en svensker at spørge om vej i Norge og for en nordmand at læse et dansk dameblad uden de store vanskeligheder. Så hvorfor slår disse tre nationer ikke bare pjalterne sammen, danner en ny skandinavisk stormagt (SKANDILAND?!) og giver sig i kast med at erobre Europa? Norge har olie, Danmark har vindmøller og Sverige har… Øh… IKEA. Mulighederne er uendelige! Så hvorfor ikke? Svaret ligger i historien. Fra 1397-1523 var Norge, Danmark og Sverige forenet i Kalmarunionen, en personalunion under en samlet monark, som regerede over alle tre lande. For at sige det mildt endte det ikke særlig positivt for nogen af de involverede parter, så der er ikke rigtig nogen chance for at dette sker igen foreløbig. Desuden er ost på tube et yderst udansk fænomen. Men hvis Kalmarunionen havde bestået, er det nogenlunde sandsynligt at dansk, norsk og svensk i dag var dialekter af det samme sprog.

Med andre ord, er en nation et krav for at være et sprog? Er Østrig ikke nogen nation fordi indbyggerne taler det samme sprog som deres naboer i Tyskland? Og er gælisk, baskisk og ladinsk ikke sprog, fordi ingen af dem er direkte underlagt en særskilt politisk nation?
Hvad synes du?

[English]

You might also like: