Mindretalssprog: Catalansk, rusinsk og meänkieli

I starten af december skrev jeg denne artikel, hvor jeg kastede mig ud i en diskussion af, hvordan et sprog kan og ikke kan defineres. Jeg endte med at konkludere, at det er sværere end som så at opstille klare kriterier for, hvad der er et ”rigtigt” sprog og hvad der ikke er, fordi sprog er uløseligt forbundet med kultur, politik og tradition. Ak. I dag vælger jeg så at se bort fra hele denne problemstilling og ganske enkelt fortælle jer om et par europæiske mindretalssprog, som måske/måske ikke er dialekter og/eller selvstændige sprog!

Catalansk er et af de officielle sprog i Spanien, hvor det tales i Catalonien, på de Baleariske Øer og i Valenciaregionen, hvor det kaldes valenciansk. Desuden tales catalansk i Nord Catalonien i Frankrig og i Alghero i Italien, og er derudover det eneste sprog med officiel status i Andorra. I 2006 var der omkring 11,5 millioner med catalansk som modersmål, hvilket gør catalansk mere udbredt end svensk (8,5 mil.) og Tjekkisk (9,5 mil.). Catalansk er et pluricentrisk sprog med to standardformer: Catalansk og valenciansk.

Rusinsk betragtes af nogle lingvister som et særskilt sprog, mens andre ser det som en ukrainsk dialekt. Delvis på grund af dette, er der ikke fastlagt nogen standardform af rusinsk, men de to mest udbredte varianter er karpato-rusinsk og pannonisk-rusinsk, som også er et af de officielle sprog i Vojvodina, en selvstændig provins i Serbien. Rusinsk er anerkendt som mindretalssprog i Kroatien, Rumænien, Serbien, Slovenien og Ukraine, men tales også i Polen, Ungarn og Tjekkiet. På grund af rusinsks omstridte status, er det svært at finde et eksakt tal på, hvor mange der har rusinsk som modersmål, men det skønnes at der alt i alt er omkring 6-700.000 mennesker, der taler rusinsk.

Meänkieli betyder ”vores sprog” og er en finsk dialekt, som tales i området omkring Tornedalen i Sverige og Finland, og som derfor også kaldes Tornedalsfinsk. Meänkieli er et anerkendt mindretalssprog i Sverige. Antallet af talere varierer en del afhængigt af hvilken kilde man rådfører sig med, men et kvalificeret bud er omkring 40-70.000 talere. Ligesom finsk er meänkieli et agglutinerende sprog med ikke mindre end 13 kasi – to færre end på finsk.

[English]

You might also like: