Expressions with water

In most languages there are many expressions with water. Also in Dutch, the word water is used in several phrases. In the list below, you will find some watery expressions with the Dutch translations, to give your everyday vocabulary an aquatic touch.

Still waters run deep – Stille wateren hebben diepe gronden
It makes your mouth water – Het water loopt je in de mond
To keep one´s head above water – Het hoofd boven water houden
To put water in one´s wine – Water in de wijn doen
To carry coals to Newcastle – Water naar de zee dragen
To turn up again – Weer boven water komen
He´s up to his neck in problems – Het water stijgt hem tot de lippen
They are like cats and dogs – Ze zijn als water en vuur
Fish in troubled water – In troebel water vissen
They are like two peas in a pod– Zij lijken als twee druppels water op elkaar
To be in deep water – In grote moeilijkheden verkeren
To be in low water – Aan lagerwal zijn
To spend money like water – Handenvol geld uitgeven
To be like a fish out of water– Zich voelen als een vis op het droge

Fancy a glass of water now…?

[Nederlands]

You might also like: