Klingon, Quenya, Esperanto, Dothraki – Mesterséges Nyelvek: 1. rész

A tervezett, vagy mesterséges nyelvek olyan nyelvek, melynek nyelvtanát és szókészletét emberek tervezték, és nem természetes úton fejlődtek ki. Számos kísérletet tettek a mesterséges nyelvek mindennapi életbe való bevezetésére, de ezidáig nem jártak sikerrel. Mivel ezeknek a nyelveknek kevés beszélője van, ezért nem alakult ki egy mindenki által használt mesterséges nyelv. A 17. század óta több, mint 1000 nyelvet alkottak meg. Ezek nagy része csak tervekben létezik, néhányat viszont nagyon jól kidolgoztak, sőt, vannak olyanok is, amelyeknek számos követője akadt.

HU constructed lan intext1

A mesterséges nyelveket három csoportba lehet sorolni:

Az első a priori nyelvek csoportja, amelyeket a nagyrészt a 17. század folyamán alkottak meg. Ezek nyelvtanának és szókészletének nagy részét a újonnan alkották meg egy adott cél érdekében, filozófiai nyelveknek is hívhatjuk őket.

A második csoportba tartoznak a posterior nyelvek, amelyeket azzal a céllal alkottak meg a 19. és 20. században, hogy megkönnyítsék az emberek közötti kommunikációt. A posterior nyelvek jobban hasonlítanak a természetes nyelvekre, mint a priori nyelvek.

A harmadik csoport  azokat a nyelveket tartalmazza, amelyek tulajdonságait a készítő esztétikai céljai határoznak meg, és fikcionális nyelveknek is hívhatjuk őket.

Számos oka lehet egy új nyelv megalkotásának: például  a nemzetközi kommunikáció megkönnyítése  – ilyen a Volapük és az Eszperantó -, vagy egy kitalált világ életűbbé tétele, például a Quenya Tolkien birodalmában, a Klingon nyelv a Star Trekben vagy a Trónok Harca Dothrakija.

HU constructed lan intext2

Ebben a részben szeretnék olyan nyelveket bemutatni, amelyeket azzal a szándékkal alkottak, hogy egy, mindenki által beszélt nyelvvé váljanak:

  1. Volapük nyelv: 1879-80-ban alkotta meg a német származású római katolikus pap, Martin Schleyer. Állítása szerint álmában Isten parancsolta meg neki, hogy készítsen egy nemzetközi nyelvet. 1889-re 316 könyv jelent meg a volapükről 25 nyelven, és több, mint egymillióan támogatták a nyelvet. A volapük a német és angol nyelven alapszik. Nincs benne r betű, de tartalmazza a német ä, ö  és ü hangokat. Nyelvtani szerkezetei bonyolultak és összetettek. 19. században az eszperantó letaszította a volapüköt trónjáról.

    Itt olvashatjuk Vörösmarty szózatának első versszakát volapük nyelven Bánfy György fordításában:

Fatäne aiblibolöd
Nugänel! fiedik;
At binom ola kled kälöl
E füdo sep olik.

  1. Eszperantó: az egyik legsikeresebben megalkotott nyelv a történelemben. Ludwik Lazarus Zamenhof, egy lengyel zsidó nyelvész adott ki először részletes puclikációt a nyelvről Una Libro című művében 1887-ben, Doktoro Esperanto álnéven. Célja a nyelv megalkotásával az univerzálisan beszélt nyelv megalkotása volt. A római ábécé betűit használja, szerkezetét nagyban befolyásolták az indo-európai nyelvek. Szókincse főleg újlatin és germán szavakből származik. Beszélőinek számát 500.000 és 2.000.000 közé teszik, ebből mintegy 200-2000 között van azok száma, akik az eszperantót beszélik első nyelvként. A Google és a Wikipedia is olvasható eszperantó nyelven.

    Példaként itt láthatjuk Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 1. cikkét:

    Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu al alia en spirito de frateco.

    Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek. 

A második részben a fikcionális nyelvekre láthattok majd példákat, maradjatok velünk!

[English]

You might also like: