De cult rondom de Hooglanden

De dingen die wij vandaag de dag beschouwen als typisch Schots, zoals de doedelzak of de kilt, zijn allemaal afkomstig uit de Schotse Hooglanden. Maar tot zeer recent waren de Hooglanden een plaats waar beschaafde Schotten niets mee te maken wilden hebben. In hun ogen leken de barbaarse inwoners van de Hooglanden op hun omgeving: wild en onvoorspelbaar. Zelfs in het begin van de negentiende eeuw keken veel Laaglanders nog neer op Hooglanders als ‘barbaren die in hun blote kont rondlopen’. Een Hooglander-zijn stond gelijk aan een dief en een rebel zijn. Ironisch genoeg begonnen in de loop van de negentiende eeuw de tradities van het armste gedeelte van Schotland steeds meer symbool te staan voor heel Schotland.

Na de Hooglandse opstanden van de achttiende eeuw werd het leger het belangrijkste instituut waarin de Hooglandtradities bewaard bleven. In een poging om het gevaar dat de Hooglandclans voor de Britse staat betekenden uit te roeien verboden de Engelsen het dragen van Hooglandse kleding of het dragen van wapens (inclusief doedelzakken, omdat deze ook als oorlogstuig beschouwd werden). De enige uitzondering die hierop gemaakt werd waren de Schotse soldaten die in het Britse leger dienden. Dit besluit slaagde er bijna in de kenmerkende Hooglandcultuur te vernietigen.

EnNl_The cult of all things Highland_intext1

In de negentiende eeuw gingen de Britten Hooglanders steeds positiever evalueren vanwege hun belangrijke rol in het uitbreiden van het Britse Rijk. Duidelijk Schots, met hun kilts en doedelzakken, werden de Hooglandregimenten synoniem met de Schotse bijdrage aan het Britse Rijk. Als Laaglandregimenten ook geruite broeken en jassen in Hooglandstijl gaan dragen versterkt dit het idee dat er één Schotse cultuur bestaat die gesymboliseerd wordt door Hooglandse iconen.

Op hetzelfde moment, onder de invloed van de Romantiek, werd Schotland’s Keltische verleden herontdekt. De Industriële Revolutie zorgde ervoor dat velen met nostalgie aan het landelijke verleden terugdachten. Steeds meer werd dit verleden geïdentificeerd met de Hooglanden. Niet langer in staat de Britse staat te bedreigen, de snelle verdwijning van de Hooglandcultuur combineerde ‘de romantiek van een primitief volk met de charme van een bedreigde diersoort’.

Hooglandcultuur werd heel populair in de negentiende eeuw. Hoewel het traditioneel de kleding van de arme Hooglanders was steeg het prestige van de kilt enorm door de successsen van de Hooglandregimenten in het buitenland, en ook de adel begon de kilt te dragen. De Hooglanders begonnen gezien te worden als vertegenwoordigers van de ‘geest’ van de hele natie, en niet alleen van de Hooglanden. En hoewel we vandaag de dag de kilt en de doedelzakken met heel Schotland associëren is de Laaglandacceptatie van Hooglandsymbolen als eigen van relatief moderne origine.

banner_nl

[English]

You might also like: