Hal tatakallam al-lughah al-‘arabīyah? Over taalkundige diversiteit in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Als er iets in het oog springt met betrekking tot het Midden-Oosten, dan moet het de diversiteit zijn. Spreken over ‘het Midden-Oosten’, alsof het één monolitisch blok is, verbergt een grote verscheidenheid aan religies, ethniciteiten en talen.

Puur nummeriek voert Arabisch de taalkundige boventoon. 290 miljoen mensen wereldwijd spreken Arabisch als hun moedertaal, en veel daarvan wonen in de MENA regio. Modern Standaard Arabisch of MSA is de officiële taal van de meeste landen in het gebied, en wordt gebruikt voor officiële correpondentie, geschreven media en andere gedrukt materiaal. Maar de buitenlandse student Arabisch, die zijn of haar universitaire carriere heeft gewijd aan de studie van het MSA, zal teleurgesteld zijn zodra hij/zij het vliegtuig uitstapt. Ja, je zult misschien in staat zijn de verkeersborden te lezen, maar zodra de lokale bevolking de mond opent zul je verbijsterd zijn.  Zoveel jaar gestudeerd, en dan nog niet de lokale bevolking kunnen verstaan..

Arabisch is verdeeld in veel verschillende dialecten, en deze zijn bepaald niet allemaal wederzijds verstaanbaar. Hoewel Arabieren uit buurlanden elkaar meestal wel kunnen verstaan wordt het steeds moeilijker hoe verder ze van elkaar vandaan komen, geografisch gezien. En het wordt al snel ingewikkeld: twee vrienden uit Algerije en Egypte, toch niet bepaald twee uitersten van de Arabische wereld, geven de voorkeur aan communicatie in het Engels, omdat de arme Egyptenaar het Algerijnse Arabisch, sterk beïnvleod door het Frans, alleen met zeer veel moeite kan verstaan. Inderdaad, deze dialecten hadden net zo goed op zichzelfstaande talen kunnen zijn.

Hoewel Arabisch de meest gesproken taal in de regio is is het zeer zeker niet de enige taal, zelfs niet in de landen die beschouwd worden als ‘Arabsich’. In Marokko en Algerije bijvoorbeeld spreekt een grote minderheid van de bevolking Berbers in plaats van Arabisch. Hoewel in Algerije Arabisch de officiële taal is is Berbers ook erkend als nationale taal en wordt het gebruikt voor officiële correspondentie in de Berberse gebieden van het land. In Marokko is Berber ook erkend als een officiële taal. En om het nog ingewikkelder te maken: net zoals Arabisch is ook het Berbers verdeeld in verschillende dialecten. Marokko alleen heeft er al drie. Net zoals Berber worden Koerdische dialecten gesproken door een grote minderheid in Turkije, Syrië, Irak en Iran. Hoewel Koerdisch in Irak erkend is als een officiële taal zijn er in de andere landen vaak restricties op het gebruik van Koerdisch.

En zoals het voorbeeld van Koerdisch al aangeeft, de twee belangrijkste landen in het Midden-Oosten die andere talen dan Arabisch als hun officiële taal hebben zijn ook absoluut niet taalkundig homogeen. Hoewel 85% van de Turkse bevolking Turks spreekt worden Arabisch, Koerdisch en een paar dozijn andere minderheidstalen ook gesproken. Wist je dat er in Turkije ook mensen wonen die bijvoorbeeld Abazijns, Abchazisch, Adygees, Gagaoezisch, Romani en Aramees spreken? En naast de officiële taal Perzisch zijn er ook Iraniërs die Azerbeidzjaans, Luri, Mazanderani, Gilaki, Turkmeens of Beloetsji spreken. Een echte taalkundige lappendeken dus!

banner_nl

[English]

 

You might also like: