Holland of Nederland?

Internationale vrienden vragen mij vaak: wat is eigenlijk de juiste naam voor jouw land, is het Holland of Nederland? Interessante vraag, want het is prima om beide termen te gebruiken, maar ze bedoelen eigenlijk niet hetzelfde. Of anders gezegd, ze bedoelen niet hetzelfde stuk land.

Laten we beginnen met de goede term, Nederland. Dit is de juiste benaming voor het land en wordt ook officieel gebruikt. Wanneer je over Nederland spreekt, heb je het over alle twaalf provincies. Holland is slechts de naam voor een klein deel van het land. Alleen de twee meest westelijke provincies, Noord-Holland en Zuid-Holland, maken deel uit van Holland. De rest van het land kan eigenlijk niet met Holland omschreven worden, alhoewel dat wel vaak gebeurd. Vooral in de internationale wereld is de term Holland gebruikelijker als Nederland. Mensen uit de oostelijke en zuidelijke delen van het land zijn soms enigszins geïrriteerd over de term Holland, omdat het alleen het bovengenoemde deel beschrijft. Voor hen is Hollander of een scheldwoord, als ze spreken over mensen die in het westelijke deel wonen, of ze voelen zich beledigd, als ze zelf als Hollander worden aangesproken.

Holland is dus maar een klein deel van Nederland , maar wel het meest belangrijke deel. In de twee provincies leven 6 miljoen mensen (16.5 miljoen mensen in het gehele land) en daarmee is het één van de meest dichtbevolkte regionen in Europa. Veel mensen leven in dit deel, omdat het het economische, politieke en culturele centrum van het land is.

Het gebruik van Holland en Nederland is echter niet zo strikt, vooral omdat de Nederlanders zelf de twee termen naast elkaar gebruiken en dan altijd het hele land bedoelen. Zelfs bij zoiets patrotisch en emotioneels als voetbal gebruiken we Holland veel vaker dan Nederland. Onze nationale aanmoediging om onze oranje geklede helden te ondersteunen is ´Hup Holland Hup´, omdat het zo´n mooie alliteratie heeft. ´Hup Nederland Hup´ klinkt toch een stuk minder leuk.

Misschien is het verwarrend om twee namen voor hetzelfde land te hebben, maar we hebben in ieder geval maar één nationale kleur. Dat is, zonder twijfel, oranje. E n dat brengt me meteen naar een andere vraag die ik volgende week zal beantwoorden.

[English]

You might also like:

1 thought on “Holland of Nederland?”

Comments are closed.