Klassieke Perzische poëzie in het hedendaagse Iran

Iran, de 10de eeuw. Terwijl Europa de donkere Middeleeuwen doormaakt beleeft de Islamitische wereld een Gouden Eeuw. Kunst, filosofie en literatuur bloeien, vooral in dat gedeelte van het rijk dat vandaag de dag Iran is. Hoewel zij nominaal nog deel uitmaken van het Abbasdische Kalifaat zijn de semi-onafhankelijke Iraanse koninkrijken sterke staten. Iran wordt het belangrijkste centrum voor wetenschap en cultuur gedurende de 10de en 11de eeuw, waarin schitterende kunstwerken worden geproduceerd die hun waarde voor Iraniërs altijd hebben weten te behouden.

Hoewel de Iraanse revival veel verschillende terreinen betrof was het vooral de dichtkunst die bloeide. In vergelijking met andere literaire tradities is de Perzische literatuur bijzonder vanwege de belangrijke plaats de toegekend wordt aan poëzie. Tot zeer recentelijk werd er, met uitzondering van wetenschappelijke werken, nauwelijks proza geschreven in Iran. Creatieve uiting was voornamelijk beperkt tot poëzie, dat vaak geschreven werd in opdracht van vorsten. Een belangrijke heerser als Mahmoud van Ghazni (971-1030) had maar liefst 400 hofdichters in dienst, waarvan de beroemde dichter Ferdowsi (971-1030) er slechts één van was. Gebruikmakend van pre-Islamitische Iraanse geschiedenis, taal en cultuur, Ferdowsi’s nationale epos Shahnameh of ‘Boek der Koningen’ hielp bij het behouden van een Iraanse identiteit die anders was van de Arabisch-Islamitische identiteit.

EnNl_Classical Persian poetry in contemporary Iran_intext1

Klassieke poëzie is nog steeds enorm populair in het hedendaagse Iran. Omdat Perzisch of Farsi weinig veranderd is in de loop van de tijd kunnen moderne lezers eeuwenoude literatuur zonder al te veel problemen begrijpen. De belangrijkste Perzische dichters, zoals Ferdowsi, Omar Khayyam (1048-1131), Anvari (1126-1189), Rumi (1207-1273), Saadi (1210-1291) en Hafez (1325/26–1389/90) worden nog steeds veel gelezen in Iran vandaag de dag. Zelfs de allerarmste Iraanse familie bezit we een boek met klassieke poëzie en veel jonge Iraniërs kunnen lange gedichten uit hun hoofd reciteren.

Klassieke poëzie is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven van de Iraniërs. Hafez Dag, Rumi Week, het 1000ste geboortejaar van Ferdowsi: er worden veel festiviteiten gehouden ter ere van Iran’s meest geliefde dichters. Hun graven worden bezocht door veel toegewijden, die hun favoriete coupletten zingen en reciteren. Hun gedichten, vooral die van Rumi, worden gebruikt door artiesten uit het hele Midden-Oosten. Sommige Iraniërs geloven zelfs dat willekeurig gekozen gedichten uit het werk van Hafez gebruikt kunnen worden voor het voorspellen van de toekomst! Maar ondanks de nieuwe, geglobaliseerde wereld en de toestroom van buitenlandse cultuur in het hedendaagse Iran zijn Ferdowsi, Rumi, Saadi en Hafez na 10 eeuwen nog springlevend.

EnNl_Classical Persian poetry in contemporary Iran_intext2

 

banner_nl

[English]

You might also like: