Nederlandse spreekwoorden!

Een goede vertaling hangt af van vele zaken zoals de context, syntaxis en de frasering. Wat zou er gebeuren als we al die dingen eens even achterwege laten? Tijd om enkele grappige Nederlandse uitspraken te vertalen in het Engels!

 “Een waarheid als een koe” = “The truth like a cow”

We weten allemaal dat koeien heel eerlijke dieren zijn. Het wil dan ook zeggen dat iets vanzelfsprekend of natuurlijk lijkt.

 “De draak met iets steken” = “To stab the dragon with something”

Wij steken graag eens de draak met iets en neen, dit houdt niet in dat we Smaug van de Hobbit films gaan steken. Als iemand de draak steekt met iets, dan wilt hij zeggen dat hij iets niet gelooft en daar grapjes en woordspelingen op maakt.

 “Een eitje met iemand te pellen hebben” = “To have an egg to peel with someone”

Ook al geeft dit spreekwoord een vredig beeld van twee vrienden die gezellig samen een eitje pellen, de betekenis is eigenlijk helemaal anders. Wanneer iemand zegt dat hij een eitje met jou te pellen heeft, dan wilt hij zeggen dat hij boos is op jou en dat hij jou daar over wil confronteren.

 “Zo gek als een deur” = “As mad as a door”

Deuren zijn in Nederlandstalige gebieden echt wel heel gek, want als iemand dit spreekwoord tegen jou zegt, wil hij of zij zeggen dat je een heel gekke persoon bent! Deuren zijn altijd verdacht.

 “Goed in de slappe was zitten” = “To sit comfortable in the limp laundry”

Iedereen wil zo nu en dan eens lui zijn na het doen van de was en er even in zitten, toch? Als je goed in de slappe was zit, dan wil dit zeggen dat je veel geld hebt.

 “Tegen de paal lopen” = “To walk against the pole”

Eens in de zoveel tijd loopt iedereen wel eens tegen een paal. Soms heeft dit te doen met alcohol. De beteknis van dit Nederlandse spreekwoord is dat je er slecht vanaf komt. Als je niet veel studeert voor jouw examens en opeens krijg je slechte resultaten daardoor, dan loop je tegen de paal.

 “Recht voor zijn raap” = “Straight for his turnip”

Zelfs al zijn rapen extreem interessante groenten, dan nog houdt dit spreekwoord evenveel steek in het Nederlands als in het Engels. Met de raap bedoelen Nederlandstaligen het gezicht van de persoon, dus als we iets recht voor de raap zeggen; dan zeggen we iets zonder rond de pot te draaien.

Om dit artikel mee te eindigen zou ik jullie graag uitdagen wat de betekenis is van het volgende spreekwoord: “Het klopt als een bus” = “It knocks like a bus”. Laat me weten in de reacties onderaan wat jullie denken dat dit wil zeggen!

banner_nl[English]

You might also like: