Duzen og siezen: alt du trenger å vite om tysk høflighet

NO politeness coverEN

Hvis du ikke er vant til språklig høflighet fra morsmålet ditt, kan tyske duzen og siezen være noen harde nøtter å knekke. Duzen vil si a tiltale noen med uformelle du, mens siezen vil si å tiltale noen med formelle Sie. Generelt bruker mandu når man snakker med venner og Sie når man snakker med fremmede. Dessverre er det et stort og forvirrende område mellom “venner” og “fremmede”. Hvordan tiltaler man folk som befinner seg et sted imellom, for eksempel kollegaer og bekjente? Og når er det egentlig greit å går fra Sie til du?

På privaten bør du alltid bruke Sie når du snakker med personer som er betydelig eldre enn deg, og du med barn. Fremmede blir generelt tiltalt med Sie, men i visse situasjoner kan det å sieze gjøre at du virker en smule rigid . På basketballtrening, på byen og i andre uformelle settinger er du stort sett greit.

På jobb bør du starte med Sie og gå over til du først når noen over deg ihierarkiet tilbyr deg det. Du blir med andre ord tilbudt nedover: en sjef kan sette en uformell tone med ansatte, langtidsansatte med nyansatte, og eldre kollegaer med yngre. Straks noen har tilbudt deg et du, er du velkommen til å svare på samme måte. Som alltid finnes det unntak. I visse yrker er duzen mye mer vanlig, som for eksempel blandt kunstnere og håndverkere.  Dessuten har mange kontorer en tilsynelatende avslappet og uformell atmosfære, men å holde hodet kaldt og tiltale med Sie til man får klare indikasjoner på at å duze er greit, er alltid lurt. Når du har kommet inn i en kompissone språklig sett, kan det å plutselig gå tilbake til siezen bli sett på som uhøflig. For å unngå kleinhet, vær konsistent.

Hvis du ikke orker å lære deg riktig etikette, er et godt alternativ å tiltale alle med Sie. Dette vil tidvis gjøre at du virker i overkant underdanig, men dette er bedre enn alternativet: å virke som en uhøflig dust. Et annet tips er å overdrive din utenlandske aksent, slik at eventuelle upassende tiltaleformer blir tolket som uvitenhet i stedet for frekkhet.

You might also like: