Tredjespråktilegnelse for dummies

Hva i all verden er “tredjespråktilegnelse”, og hvorfor er det en egen greie i språkforskningsmiljøet? Få bukt med uvitenheten!

NO Third language intext1Morsmål vs. fremmedspråk

For å kunne forklare tredjespråktilegnelse, er det først nødvendig å gjøre rede for forgjengerne, første- og andrespråktilegnelse. I forskningsmiljøet har det lenge vært enighet om at det er forskjell på å lære et morsmål og fremmedspråk. Førstespråket er språket du lærer som spedbarn eller barn. Et viktig trekk ved førstespråket er at det, under normale kognitive og miljømessige forutsetninger, læres automatisk, uavhengig av personens motivasjon og innsats.

Kritisk periode for språktilegnelse

NO Third language intext2Noen velger å også regne språk som ikke nødvendigvis ble tilegnet fra starten av som førstespråk, så lenge de ble lært før den såkalte kritiske perioden. Den kritiske perioden er tidsrommet du må begynne å lære et språk for å kunne nå et morsspråklig nivå. Ideen med en kritisk periode blir støttet av forskning på ofre for barnemishandling. Hvis et barn av en eller annen grunn (f.eks. onde foreldre) ikke blir eksponert for språk i tidlig alder, kan det være barnet aldri lærer språket fullstendig, på tross av normal esponering senere i livet. Det har også blitt hevdet at det er ulike kritiske perioder for ulike lingvistiske nivåer, for eksempel at den kritiske perioden for fonologi skjer før den for syntaks. Som voksen er det med andre ord mer sannsynlig at du lærer et språks ordsstillinger enn dets lyder perfekt. Å lære seg et andrespråk krever vanligvis en viss grad av innsatsvilje fra den lærende, noe som er en av grunnene til at andrespråktilegnelse ble et eget forskningsfelt.

 
 
Genie ble ikke snakket til sine første 13 leveår, og lærte på tross av senere normal eksponering aldri noe språk fullstending.

Tredjespråktilegnelse

NO Third language intext3De siste årene har forskere også begynt å skille mellom tilegnelsen av det første fremmedspråket og alle språk tilegnet etter dette, såkalte tredjespråk. Tanken er at når du lærer et tredjespråk, har du allerede erfaring med å aktivt lære det et fremmedspråk, og dermed et sett av strategier du kan bruke i læringsprosessen.

Forskning på tredjespråktilegnelse fokuserer blant annet på hvordan første- og andrespråkene respektivt påvirker læringen av tredjespårket. Én måte bakgrunnspråkene kan øve innflytelse på er gjennom overføring, dvs. å bruke egenskaper (f.eks. lyder, ord, uttrykk eller ordstillinger) fra et bakgrunnsspråk i målspråket. Overfører språklærende kun trekk fra morsmålet, som ofte er tilfellet når det gjelder lyder (noe som resulterer i fremmed aksent), eller kan andrespråk også spille en rolle? Dette vil være temaet i mitt neste blogginnlegg. Stikk innom snarlig for flere saftige, nerdete og hotte artikler om språktilegnelse!

[English]

You might also like: