Do you speak English (only)?

[English]

Według badań Summer Institute of Linguistics do najczęściej używanych języków świata zaliczamy: chiński, arabski, hindi, angielski i hiszpański. Czy ma to jakikolwiek wpływ na wybór języków, których uczymy się w Polsce?

Nauka języków obcych wciąż stoi na niskim poziomie. Choć mentalność się zmienia i coraz więcej młodych ludzi chce się uczyć języków, możliwości, jakie oferuje polski system edukacji są wciąż niewielkie. Od tego roku wprowadza się obowiązkową naukę dwóch języków w szkołach (pierwszy w I klasie podstawówki, II w I klasie gimnazjum), co podniesie liczbę obowiązkowych godzin języków obcych. Raport Eurydice 06/07 wskazuje, że w polskich podstawówkach i gimnazjach przeznacza się rocznie 456 godzin na naukę języków, co plasuje nas na ostatnim miejscu w Europe. Przykładowo w Rumunii jest to 812 godzin. W Luksemburgu, który jest na pierwszym miejscu, uczniowie spędzają ponad 8 razy więcej czasu na uczenie się języków niż w polscy uczniowie – 3 813(!) godzin rocznie.

W Polsce króluje, jak w całej Europie, język angielski. W naszym kraju uczy się go 72,4% uczniów. Każdego roku spada natomiast odsetek osób zainteresowanych nauką pozostałych języków. 1/3 uczy się niemieckiego, a tylko niewielki odsetek – rosyjskiego 4,6% czy francuskiego 2,6%. Czy rzeczywiście mówiąc po angielsku możemy się porozumieć z ludźmi na całym świecie? Choć istotnie w Ameryce Północnej 70 % mieszkańców posługuje się angielskim, to już na innych kontynentach stanowi on zdecydowaną mniejszość. W wielu miejscach angielski nie jest rozpowszechniony. Przyjrzyjmy się zatem popularności różnych języków na wszystkich kontynentach: World Language Map.

Młodzi Polacy nastawieni są głównie na naukę języków europejskich, które okazują się dla nas po prostu bardziej praktyczne. Do najczęściej wybieranych należą angielski, potem niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, norweski, holenderski, japoński, rosyjski i szwedzki. Widać tu wyraźnie, iż kierunki migracji Polaków przyczyniają się do rozpowszechnienia konkretnych języków.

Język niemiecki od dawna utrzymuje się na czołowym miejscu – zarówno ze względu na emigrację i sąsiedztwo, jak również biznes. Holenderski, norweski czy szwedzki nie należą do języków powszechnie używanych na świecie, jednak możliwości, jakie widzą młodzi ludzie dla siebie w tych krajach z pewnością motywują do nauki. Do łask wraca również język rosyjski, połączony z rosnącym zainteresowaniem rosyjską kulturą, tradycją i możliwościami współpracy biznesowej. Jeżeli chodzi o rodzinę języków łacińskich, to w naszym kraju „miłość” do południowych krajów przekłada się na zainteresowanie tymi językami. Rosnąca popularność japońskiej kultury oraz kuchni sprawia, że coraz więcej Polaków mówi po japońsku.

Umiejętność komunikacji w pięciu językach, powszechna np. w krajach skandynawskich czy Beneluksu, wciąż wydaje się czymś nadzwyczajnym w naszym społeczeństwie. Angielski to podstawa – dla profesjonalnego rozwoju potrzebna jest znajomość także innych języków. Patrząc tak z perspektywy historycznej, jak i na obecną sytuację, można stwierdzić, iż jesteśmy narodem stale migrującym. Właśnie dlatego powinno nam zależeć na tym, by móc się porozumiewać w obcych językach. W połączeniu z profesjonalnymi umiejętnościami, istnieje znacznie większa szansa iż Polacy, będą nie tylko pracować za granicą, ale też w Polsce zaczną z rozwijać biznes oparty na międzynarodowej współpracy.

Bibliography:
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/national_press_release/PR095PL.pdf
http://wiadomosci.onet.pl/1571836,242,2,kioskart.html
http://www.rp.pl/artykul/19,263988.html
http://www.egospodarka.pl/11987,Polowa-obywateli-UE-zna-jezyki-obce,1,39,1.html
http://encarta.msn.com/media_701500404/Languages_Spoken_by_More_Than_10_Million_People.html

You might also like: