Obiad – posiłek w przekładzie

Większość świata anglojęzycznego nazywa swój południowy posiłek „lunch”, podczas gdy „dinner” spożywany jest wieczorami. Ale nie zawsze tak było. Przez wieki „dinner” oznaczał strawę spożywaną około południa, a wieczorem jadało się „supper”. Jeszcze w latach 1950-tych klasa średnia w Wielkiej Brytanii używała określenia „dinner” w ten sposób. Dzisiaj ten uzus prawie zupełnie zanikł, za wyjątkiem paru ultrakonserwatywnych użytkowników języka oraz niektórych cudzoziemców.

Oczywiście sprawy zawsze się komplikują, kiedy angielskich terminów używa się do opisu kultury, która nie jest głównym obiektem uwagi angielszczyzny, ale Polacy starają się wszystko jeszcze bardziej zagmatwać. Polscy nauczyciele angielskiego są zwykle zwolennikami starszego angielskiego uzusu i uczą, że obiad to „dinner”, a kolacja – „supper”, nawet jeśli wspomną, że ci dziwni Anglosasi jadają obiad-„dinner” wieczorami. Zupełnie na marginesie, ponieważ „obiad” ma ostatnio tendencję żeby przesuwać się w kierunku godzin popołudniowych, po pracy, nowy posiłek zwany lanczem bywa jadany w… przerwie na lancz.

Jednocześnie w Rosji, gdzie tradycyjne posiłki zupełnie odpowiadają polskim, „obied” tłumaczy się zwykle jako „lunch”, a wieczorny „użyn” uczący się angielskiego określają jako „dinner”. Pojawia się też „łancz” jedzony po obiedzie, ale nie bardzo wiadomo, jak Rosjanie określiliby ten posiłki po angielsku.

Podobny problem występuje w języku francuskim. Francuskojęzycznie Kanadyjczycy, Belgowie i Szwajcarzy spożywają południowy „dîner” i wieczorny „souper”, co przypomina tradycyjną nomenklaturę angielską. Tym niemniej, język francuski we Francji ewoluował w podobną stronę, co angielski (warto podkreślić: Francuzi byli prawdopodobnie pierwsi, ponieważ takie nazwy posiłków dziwiły Anglików jeszcze w XIX w.): we Francji „dîner” to kolacja, a obiad przejął dawne określenie śniadania („déjeuner”), podczas gdy śniadanie ochrzczono „petit déjeuner” (prawdopodobnie dla Kanadyjczyka brzmi to jak „małe śniadanie”). No i jest jeszcze le goûter…

A wy, czy zetknęliście się kiedyś z sytuacją, kiedy to, co nazywacie obiadem dla innych jest kolacją albo na odwrót? Podzielcie się swoimi refleksjami.

[English]

You might also like: