De eller Dem – Hur svårt ska det vara?

Då var vi där igen. Jag upphör aldrig att förvånas över hur svårt det ska behöva vara att skilja på de och dem. Vad är det som skiljer de från dem och hur vet jag om jag ska använda dem eller om jag ska använda de.

Tumregeln

Om du inte vet om det är de eller dem som du ska använda kan du försöka föreställa dig att du säger samma mening fast med jag och mig (nej, det skrivs inte “mej”). Ibland kan det vara lite svårt att byta ut dem och de med jag och mig, eftersom meningen kan bli lite för abstrakt. Ibland får det bättre med vi och oss istället för jag och mig.

Den riktiga regeln

Om man har läst tyska så blir det här lite enklare. Av den enkla anledningen att har man läst tyska så har man bankats full med att skilja på subjekt och objekt. Mest för att det i tyskan finns ackusativobjekt och dativobjekt. Inget kul att lära sig. Verkligen inget kul att lära sig.

Om det pronomen som du vill använda fyller funktionen av ett subjekt i meningen så ska du använda “de”.

Jag är duktig.

Vi är duktiga.

De är duktiga.

Således, om det är ett objekt det handlar om, jag då använder man sig av “dem”

Vill du följa med mig.

Vill du följa med oss.

Vill du följa med dem.

Det är som sagt inte så enkelt att veta när man ska använda dem och när man ska använda de. Det finns en hel del bra resurser om temat som man kan ta en titt på eller så gör man så att man ställer frågan om det heter de eller dem i ett forum.

You might also like: