Från vikingar till socialister

De skandinaviska vikingarna är en symbol för historia och kultur som de nordiska länderna omfamnade under tidig medeltid, och nu se tillbaka på i dag, som en rik del av det förflutna som bildade närvarande. Vikingarna var de barbariska ryggraden som formade skandinaviska samhället genom att resa, handel, utforska och bosätta nya länder. Dock är de mer minnesvärda noteras för, plundring och våldtäckning av folk och byarna runt norra Europa. På den tiden var vikingar fruktade och kända för att orsaka stor fara och skada till dem som korsade deras väg.

Idag, däremot, är värds ögonen vända mot Norden som inspiration och som en förebild för rättvis förvaltning, politik och ett fredligt samhälle med lika rättigheter och betoning på hållbar miljö och innovation. Vanligtvis spelar historien en oerhört viktig roll i utvecklingen av vad en kultur kommer att se i framtiden, men med Skandinavien, vad va det som ändrades? Vanligtvis så vill inte medborgarna i ett samhälle sluta vara pirater som seglar haven och stjäl vad de vill, till miljövanliga socialister soms största bekymmer är att deras skräp ska hamnar i rätt återvinning bin. “Socialist! Det är svårare att tänka sig något längre från den gamla Vikinga andan. Istället för handel, utforska, och avveckling, eller ens en liten plundring på sidan, är välstånd och levnadsstandard hålls högt av starka regeringar, tjocka och rejäla skyddsnät för de fattiga och äldre, och skattesatser nära 60% av inkomsten (källa: http://politics.pagannewswirecollective.com/2011/02/18/socialist-vikings/). Vad var faktorerna som påverkade dessa samhällsreformer, och faktiskt orsakade skandinaver att bete sig som de gör idag?

Sverige, Norge, Finland och Danmark har satt sig nära toppen av mänsklig lycka rankingen, med fredligt, fritt och välmående samhällen som har låg brottslighet, låg spädbarnsdödlighet, hög sysselsättning, bra hälsovårdssystem, låg personliga och statliga skulder, och innovativa sätt att förbättra sitt redan genomsnittligt bra sätt att leva. Är inte detta de som alla människor söker? Även vikingarna? Skillnaden är omvägar att dessa uppnås. I USA och andra stora kapitalistiska samhällen är tyngdpunkten i styrningen satt på individen och familjen – inte staten. Sverige på andra sidan, betonar individen och staten, med familjen som kommer på andra raden. “Staten är där för att balansera orättvisor möjligheter, så att varje individ har maximal frihet att bestämma över sitt liv som de finner lämpligt.

[På detta sätt har] det nordiska systemet tillåter individer att segla iväg ut i livet eller karriären av sina val, att handla, utforska och bosätta sig som de vill, obehindrade av familjen skyldigheter, ohälsa, eller rädslan för ålderdom.”

Så kanske det var aldrig så stor av en förändring. Med ny teknik, modernisering och industrialisering, var samma moral och ideal konstant medans de medel att uppnå dem, ändrades. Idag är Skandinaviens oexportbars styrningsmodell det perfekta sättet för den gamla Vikinga andan att uppnå vad de alltid strävar efter.

[English]

You might also like: