Kodväxling – bort med de negativa vibbarna!

800px-MultilingualBegreppet kodväxling är kanske en obekant term för vissa av er, men tänk bara på svengelska och jag är säker på att du vet vad jag menar.

Den vanligaste stereotypen om kodväxling är att det är dåligt. En dålig vana, så att säga. Anhängarna av denna sida har följande argument som säger att kodväxling är:

– ett tecken på dåligt ordförråd
– en nödlösning då man inte vet det rätta ordet på ett språk
– en slumpmässig handling
– ett tecken på att personen inte kan något av språken särskilt bra

De har helt rätt gällande vissa av dessa anledningar, men de behöver inte nödvändigtvis ha en negativ innebörd. Tvärtom kan många av dessa påståenden också tolkas positivt! Så för att gå till motattack , kodväxling kan ses som:

– en utsmyckning av språket då det språk som man talar saknar just det perfekta ordet som man är i behov av
– ett sätt att visa vem man är och då är det ett mycket medvetet val i de flesta fall
– ett tecken på att en person kan mer än ett språk 🙂

Och viktigast av allt, det krävs badass språkkunskaper för att vara bra på kodväxling! Så om du är en kodväxlare, var stolt!

Titta nu på denna söta video (på engelska) som en sammanfattning av detta tema:

Så till sist, kodväxlar du och om du gör det, i så fall i vilka situationer? Jag är nyfiken era svar!

[English]

You might also like: