Nordisk mytologi: Oden, Tor och Freja

Legenderna av övernaturliga varelser, särskilt i Sverige, Norge, Island, Danmark och Färöarna under vikingatiden, har blivit kända idag som nordisk mytologi. Traditionen av folkloristiska blomstrade under förkristen tid i Skandinavien, och särskilt under vikingatiden och i den tidiga medeltiden. Numera är dock de myter ihågkommen som en del av historien som har hjälpt bildar kultur och traditioner idag.

Enligt nordisk mytologi finns det fyra världar, Åsgard, världen av asar (den största gruppen av fornnordiska gudar), Midgård, värld av alla vanliga människor, Utgård, världen av jättar, och Helheimr, världen av de döda. Mänskor trodde att de kunde resa från värld till värld genom användning av mänskliga offer och andra ceremonier.

Asar var himlen gudar, i samband med makt, visdom och krig. De var långa levde, men inte odödlig. Oden var den stösta asar gud och härskare till Åsgard. Han förknippas med krig, kampande, seger, död och även visdom, magi, poesi, profetia och jakten. Hans roll är ganska komplicerat, och vilka delar av legenden han är relaterad till med är många och mycket olika. Odens hustru Frigg var känd som den”främst bland gudinnor”, och drottningen av Åsgard. Frigg beskrivs som att ha kraften i profetian och är den enda andra som får sitta med Oden och se ut över universum. Odens mest kända son, Tor, är den ofta avbildade hammare-svingande gudden i samband med åska, blixtar, stormar, styrka, förstörelse, fertilitet, healing och skydd av mänskligheten. Odens mindre berömda son, Balder, är mest känd för sin död som orsakade en stor tragedi för asarna. Tyr den envig (avbildad som att bara ha en hand) var gud av seger och heroiska härlighet.

Vaner var jordens gudar, som symboliserade rikedom, fertilitet och fruktsamhet. Vanernas var inte erkänts av asar som att ha gudomlighet, vilket orsakade oro i den nordiska rikena. Njord var gud av hav, sjöfart, vind, fiske, rikedom, och beskära fertilitet. Han är far till Frej och Freja. Frej är den gud förknippad med jordbruk, väder och, och symbol som en falliska fertilitet gud. Freja var förmodligen den mest kända av vanernas gudarna, och är gudinnan av kärlek, skönhet, fruktsamhet, guld, sejd, krig och död.

Den primära ramen för nordisk mytologi har datum mellan den 11 till 18-talen, men med kristendomens spridning över Europa och Skandinavien så va religion mer eller mindre övergivna i praktiken, och blev en del av legenden och tradition. Idags skandinaver ta referens och minnet av det inflytande som den nordiska mytologin har haft på utformningen av språket och samhället. Tor, har blivit rotordet för torsdag och Frigg för fredag . Dessa gudar har också lämnat andra spår på modern vokabulär och i delar av västra liv, inklusive litteratur av Richard Wagnar, JRR Tolkien, J.K. Rolling (författare till Harry Potter) samt populär musik och film kultur.

För en komplett lista över de nordiska gudar http://www.akasha.demon.co.uk/norse.htm

[English]

You might also like: