Sjuttiosju sjösjuka sjömän

Sjuttiosju sjösjuka sjömänSjuttiosju sjösjuka sjömän sköttes av sju sköna sjuksköterskor på skeppet Shanghai!

Det svenska sj- och sk- ljudet är ett rent helvete för icke-svenskar att lära sig när de övar på uttal av svenska ord. Uttal och betoning av svenska är i regel mycket svårt då det skiljer sig från många andra språk, men just den här ramsan är den som verkar svårast för dem som lär sig svenska att greppa.

Den här tung-vrickaren är gammal och finns även i andra varianter för att göra det ytterligare ett snäpp svårare att repetera. En annan variant är:

Sju skönsjungande sjuksköterskor skötte sjuttiosju sjösjuka sjömän på skeppet Shangai.

Den mest komplexa, men även mest överdrivna, varianten som jag någonsin hört är:

Sjuttiosju sjösjuka sjömän sköttes själsligt i sjögång själva av sju skönsjungande sjuksköterskor på det sjunkande skeppet Shanghai.

Säg den 10 gånger i rad utan att stappla.

Notera: Jag översätter aldrig ordet sjömän helt korrekt till engelska. Jag väljer ordet sailors, eller seglare på svenska. Av anledningar som jag helst inte går in på undviker jag termen seamen.

[English]

You might also like: