Vad “lagom” Egentligen Betyder

”Lagom är bäst” är ett vanligt uttryck i Sverige som beskriver ett ”normalt” eller ”måttlig balanserat” tillstånd. Begreppet lagom har en underton av “inte för mycket eller för lite” liksom “precis rätt.”. Det är ingen enkel uppgift att beskriva begreppet lagom eftersom de flesta beskrivningar har antingen en positiv eller negativ underton, medan lagom har ingen ton alls. Det är ett helt neutralt ord, och dess klang bestäms av användaren.

Lagom – är ett ord som beskriver det elementära i det svenska nationella psyket av samförstånd och jämlikhet. Svensken ansers ofta vara blygsam och undviker ytterligheter. Begreppet lagom har visa likheter med österländsk filosofi, och Aristoteles “gyllene medelvägen” av måttlighet i västerländsk filosofi. Svenskarna i allmänhet betraktar sin lagom ideologi som en bra företeelse, men uttrycket “lagom och svensk” ger associationer till grå, färglös och kanske tråkigt, medan “lagom ar bäst” betyder måttfullhet, balans och visdom för att fastställa ett tillvägagångssätt mellan två ytterligheter.

En svensk tv-undersökning år 2008 visade att 76% av svenska folket anåg lagom som positivt, och 24% som negativt
Ordet “lagom” kan jämföras med det engelska idiom “less is more”, eller det kontrasterande värdet “mer är bättre.” De flesta svenskar undviker i ögonfallande konsumtion. Det är därför ovanligt då man reser runt i Sverige att se herrgårdsliknande lyxvillor eller andra skrytbyggen. Svensk design är oftast associerad med rena enkla linjer som lyfter fram tingens inre skönhet.

Svensk diplomati skulle kunna beskrivas som ”nja”, dvs ja och nej på en och samma gång. Ett annat uttryck för denna svenska tvehågsenhet är ”att vända kappan efter vinden” dvs Känna hur vinden blåser – Att inte stå för vad man tycker utan rätta sin uppfattning efter vad andra anser. Lagom har fungerat bra för Sverige på många sätt: Under andra världskriget klarade svenska regeringen av konststycket att hålla Sverige utanför kriget.
I Svensk inrikespolitiskt har lagom fungerat som ett riktmärke för att minimera klasskillnader med hjälp omfördelningspolitik. Detta sätt att leva är kärnan i vardagliga svenska livet och en av orsakerna bakom den internationellt erkända svenska fenomen som kallas “den svenska modellen”. Andra nationener har med avund sett Sverige stabiliseringspolitik som en grund för att bygga jämlikhet och välfärd för alla. De flesta medborgare i Sverige lever ett gott liv, där deras grundläggande behov enligt Maslows behovshierarki av hälsovård och utbildning tas hand av den svenska staten och ger svenskarna en större frihet att sträva efter högre och mer självförverkligande mål .

[English]

You might also like: