Var är jag och vart ska jag nu?

Återigen sitter jag här och undrar hur svårt det ska behöva vara. Var och vart är två ord som i svenskan av någon outgrundlig anledning behandlas med precis lika lite respekt som orden de och dem (och dom). Var och en av oss (just det, ord kan ha flera betydelser) behöver bli bättre på att vårda svenskan. Det handlar inte om att vara någon form utav språkfascist utan snarare om att värna om språket på ett sådant sätt, att de som önskar lära sig svenska faktiskt kommer kunna göra det i framtiden.

Tillbaka till frågan: Heter det var eller vart?

Svar: Det beror helt och hållet på vad man vill säga och vad det är man menar.

Det kanske blir lättare om jag bryter upp det här i flera språk.

Var är bilen? Where is the car? Wo ist das Auto?

Använder man “var” på detta sätt uttrycker man befintlighet på alla tre språk. Man frågar var bilen är det vill säga man vill veta vid vilken plats som bilen befinner sig för stunden.

Vart är du på väg? Where are you going? Wohin gehst du?

Använder man “vart” på detta sätt så uttrycker man rörelse på alla tre språk. I svenskan såväl som i tyskan så uttrycks detta genom att man använder “vart” istället för “var” respektive “wohin” istället för “wo”. I engelskan så använder man sig alltid av “where” eftersom man läser ut rörelse och befintlighet ur meningen.

För att underlätta kan man fråga sig: Är jag “där” eller är jag på väg “dit”? Om du är där så vet du “var” du är. Om du är på väg dit, ja, då vet du “vart” du är på väg. Du kan aldrig få reda på vart du är eller var du är på väg.

För att skänka ytterligare lite förvirring så blandar vi in något helt annat. Ordet “var” har även betydelsen “varje”. Var dag går jag till mitt arbete. I denna form är det ordets genus som styr. Svenskan har neutrum (ett-ord, tex. ett barn | barnet) och utrum (en-ord, tex. en väg | vägen). Vart tredje barn i skolan tycker inte om skolmaten, men var fjärde lärare håller inte med.

Rörelse eller befintlighet – så svårt ska det väl inte vara?

[English]

You might also like: