W som i – va?

Just det. Svenska språket gör ingen större skillnad på V och W. Ofta står de blandade i telefonkatalogen, för den som är gamla nog att fortfarande veta vad en sådan är för något, och heter man Vilhelmsson hos tandläkarn kan man lika gärna heta Wilhelmsson hos posten. Modernt uttryckt är det ju inte dubbel-v, dubbel-v, dubbel-v som inleder webaddresser, utan helt enkelt vvv.

En sak ska vi kanske ha klart för oss. W är inte V på engelska, och absolut är inte heller V ett W som många verkar tro. W är ett mjukt läte och återfinns i orden would, water, wish, wet och så vidare. Under inga omständigheter uttalas dessa ord med ett hårt V-liknande läte. Alla vet vi Sällskapsresan SOSs citat ”…men det står ’Vååter’ här” när det pumpas deisel i vattentanken. Typiskt exempel på det klassiska svenska V:et.

Nyligen var jag ute och suddade sent om kvällen på en tysk klubb. Där hörde jag den klassiska svenska signaturen ”I vud like a wodka-redbull”. Inte nog med att man utalar V med W och W med V, utan det fantastiska är att man lyckas botcha båda orden. Håller man sig till att bara säga V eller W så har man ju automatiskt rätt hälften av tiden, eller?

Jag vet inte hur mas ska kunna förmedla till svenskarna att det heter viking och inte wyking, det heter vodka och inte wodka, wet och inte vett, wish och inte visch. Det enda jag vet är att det är pinsamt.

You might also like:

  • Sorry, but we couldn't find anything useful.

1 thought on “W som i – va?”

  1. Pingback: iPhone Apps som ingen Svensk bör vara utan - Lexiophiles

Comments are closed.