Kurban Bayramı

Kutlamaya çok yaklaştığımız şu günlerde, düşündüm de son makalemi Kurban Bayramı üzerine işlemeliyim. Hepinizin çok iyi bildiği üzere, Türkiye’de bayramlar çok önemli zamanlardır. Bayramlara verilen ehemmiyet açısından bunu hıristiyan ülkelerindeki Noel ile kıyaslayabilirsiniz. Yalnız onların içeriği ve kutlanma yöntemleri hıristiyanlıkla kıyasla önemli farklılıklar içerir. Bu makalede Kurban Bayramı’nın ne olduğunu anlamanız için gerekli olan bütün temel bilgileri vericem ve Türk arkadaşlarınıza onların kültürlerini ne kadar iyi bildiğinizi kanıtlayacağınız bu dört günlük bayramı nasıl geçireceğinize yardım edeceğiz.
Farm_Animals_in_a_farm_field_-_geograph.org.uk_-_19200

Bayramın temellerini, kökenini ve anlamını işleyerek başlayacağız. Bayramlar dini tatillerdir. Bu yüzden kökleri dine dayanır. Yani İslam’a. İslami kurallara göre yeteri kadar varlığı olan her yetişkin müslüman Kurban bayramında Allah için bir çiftlik hayvanı kurban etmek zorundadır. “Yeteri kadar varlığı olan” tanımı belirli detay seviyesinde dini otoriteler tarafından yapılır. Yanlız bu konulara benburada girmeyeceğim. Kurban bayramı örneğindeki kurban etme müslümanlar için zorunludur ve bunu yapmamak günah kabul edilir. Bunu şöyle de söylemek gerekirse kurban, kurban edenin bütün çıkar ve arzularından vazgeçip onları Allah adına feda etmesini simgeler.
Priver

Allah adına kurban etmek Hz Muhammed (s.a.v) ve islamın doğuşundan önceki zamanlara dayanır. Bu yüzden her yıl gerçekleşen kurban kesme müslümanlardan önce de yerine getiriliyordu. Bu eylemin temeli İbrahim peygamber zamanına dayanır. İbrahim peygamber sadakatinin gücünü kanıtlaması için Allah tarafından zor bir sınava tabi tutulmuştur. Rüyasında Allah ona konuşarak oğlu İsmail’i (kio da sonra peygamber oluyor) kurban etmesini emreder. İbrahim bunu oğu İsmaile söyler, İsmail de ona Allah’ın emrettiğini yerine getirmesini söyler. İbrahim peygamber oğlunu Mekke yakınlarındaki Mina Dağı’na Allah’a olan görevini yerine getirmek için gider. İbrahim peygamber oğlunu Allah adına kurban etmek için hazırdır ve tabi İsmail peygamber de Allah adına ölmek için. Tam kurban edilirken, Allah Cebrail ile bir koç gönderir ve İbrahim’e Allah’ın sınavını geçtiğini bildirir. Sonra da İbrahime oğlunun yerine Allah’a olan sadakatinin işareti olarak gönderdiği koçu kurban etmesini emreder. O günden sonra Allaha olan kurban feda etme görevi İbrahim peygamberi takip edenler ve ondan sonra gelen bütün peygamberler tarafından yerine getirilir.

Kurban zamanı ay takvimine göre belirlenir. Ay yılı güneş yılından on gün daha kısa sürdüğü için Kurban Bayramı her yıl on gün geriye gider. Bayram 4 gün sürer ve bu yıl (2013’de) Kurban bayramı 15-18 Ekim arasında kutlanacaktır. Basitçe bir işlemle, geçen her yıl için bu tarihten on günü çıkartarak gelecek yılları hesaplayabilirsiniz.

[English]

You might also like: