“Sondan Ekleme” Sorunsalı

Türkçe sondan eklemeli dillerden biridir. Söz konusu dillerin başlıca özelliği, kelimelere birtakım ekler eklenerek yeni kelimeler üretilebilmesidir. Her ekin bir anlamı veya işlevi bulunur. Bu ekler bir ismin veya fiilin sonuna eklenir ve ismin halleri, sayi, kisi, zaman gibi işlevleri yerine getirirler. Böylece bir kelimeye farkli ekler eklenerek pek çok yeni anlam yüklenebilir.

Türkçe’de bilinen en uzun cümlelerden biri, artik geçerliliğini yitirmiş olsa da, „„Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?” dır.

Dilin sondan eklemeli yapısının özellikle Türkçe öğrenenler Avrupalılar icin sorun oluşturabildiği görülmektedir. Bunun temel nedeni, Avrupa dillerinin bir çoğunun bükümlü diller grubuna dahil olmasıdır. Örneğin, geçenlerde bir arkadaşım İngiliz kız arkadaşına (Kendisi Türkçe’yi ileri düzeyde konusur.) benim buzdolabını taşımada ona yardım etmemi isteyip istemediğini sordu; o da şöyle cevap verdi: „Kendine gel!“, halbuki demek istediği “Kendin gel!”di. Burada görüldüğü gibi, iki cümle arasindaki fark „-e“ ekinden ibaret. Bu demek oluyor ki, yabancıların Türkçe’nin inceliklerini öğrenmesi zaman alabiliyor.

You might also like:

  • Sorry, but we couldn't find anything useful.